La vida a l'escòla

Aquel espaci es dedicat a l’equipa pedagogica qu’a la possibilitat de partejar pel sit internet de las activitats fachas amb las Calandrons.

Cet espace est dédié à l’équipe pédagogique qui à la possibilité de partager via le site internet des activités faites avec les Calandrons.