➢ La suspresa del divendres 17 de decembre 2021 al collègi

Aqueste matin dubertura excepcionala del Cinemà OGC al collègi, 4 salas, 4 lengas e 8 filmes pels collegians.