Classa dels TPS-PS-MS-GS

Son 17 escolans dins aquela classa. Il y a 17 élèves dans cette classe.

Los matin es vodat als rituals, als talhèrs dirigits e a las institucions. Le matin est consacré aux rituels, aux ateliers dirigés et aux institutions. 

Los TPS-PS-MS minjan a 11h30 e los GS a 12h. Les TPS-PS-MS mangent à 11h30 et les GS à 12h.

En debuta de vèspre, los TPS-PS-MS fan la dormida e los GS van amb Gabrièla dins l’autre classa de GS-CP . En début d »après-midi les TPS-PS-MS font la sieste e les GS vont avec Gabrièla dans l’autre classe de GS-CP.

La classa s’acaba a 16h30.

Classa dels GS-CP

Son 12 escolans dins aquela classa. Il y a 12 élèves dans cette classe.

En fin de matinada, los CP van en lectura amb Auròra. En fin de matinée, les CP vont en lecture avec Auròra.

La classa minja a 12h. La classa mange à 12h.

En debuta de vèspre, la classa arcuèlha los GS de l’autra classa e fan de matematicas . En début d »après-midi, la classa accueille les GS de l’autre classe et ils font des mathématiques.

La classa s’acaba a 16h30.

Classa dels CE1-CE2-CM1-CM2

Son 22 escolans dins aquela classa. Il y a 22 élèves dans cette classe.

En fin de matinada, los CE o los CM van trabalhar amb Gabrièla. En fin de matinée, les CE ou les CM vont travailler avec Gabrièla.

La classa minja a 12h. La classa mange à 12h.

En debuta de vèspre, los CE o los CM (segon los jorns) van en francés amb Clarà. En début d’après-midi, les CE ou les CM (selon les jours) vont en français avec Clarà.

La classa s’acaba a 16h30.