Classa dels TPS-PS-MS-GS

Son 16 escolans dins aquela classa

Lo matin es vota als rituals, als talhièrs dirigits e a las institucionsLe matin est consacré aux rituels, aux ateliers dirigés et aux institutions.

Lo vèspre, los TPS-PS-MS fan la dormida e los GS van amb Melania e los CP. L’après-midi, les TPS-PS-MS font la sieste et les GS vont avec Melania et les CP.

 Classa dels GS-CP-CE1

Son 13 escolans dins aquela classa.

En debuta de vèspre los GS/CP aculhisson los GS de l’autra classa per trabalhar la lectura e l’escritura amb Melania. Los CE1 van amb los CE2 siá en mathematicas amb Auròra siá en francés amb Gabrièla (un jorn sus dos). 

 En début d »après-midi les GS/CP accueillent les GS de l’autre classe pour travailler la lecture et l’écriture avec Melania. Les CE1 vont avec les CE2 soit en mathématiques avec Auròra soit en français avec Emilia (un jour sur deux).

 

Classa dels CE2-CM1-CM2

Son 17 escolans dins aquela classa

En debuta de vèspre, un jorn sus dos, los CE2 (amb los CE1) van en francés amb Emilia e un jorn sus dos son los CM. 

En début d’après-midi, un jour sur deux, les CE2 (avec les CE1) vont en français avec Emilia et un jour sur deux ce sont les CM.